Vrácení zboží do 14 dnů

Vrácení a výměna zboží ve 14 denní lhůtě.

Odstoupeni-spotrebitele-od-kupni-smlouvy  ( přibalte ke zboží )


Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14 denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na naši provozovně.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kde zboží vrátit a vyměnit ?

  • své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to zasláním zboží na adresu:
  • Motonakup.cz, Jaroslav Řezáč, Gen. Fajtla 3439/10, Přerov 75002.
  • zboží můžete vrátit na naši provozovně v Přerově. ( nutno domluvit telefonicky předem )

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od doručení zboží na naši adresu provozovny.

Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Vrácení finanční částky složenkou, ani hotově není možné. Zboží nezasílejte na dobírku, zásilka nebude převzata.

Odstoupeni-spotrebitele-od-kupni-smlouvy (doc, 42 kB).

 

Je dobré vědět.

  • obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má MOTONAKUP.CZ právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

  • zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít MOTONAKUP.CZ s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14 denní lhůty.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky prostřednictvím emailu na motonakup@motonakup.cz.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

První výměna zboží je zdarma, druhá a všechny následující výměny zboží v rámci jedné objednávky je zpoplatněna částkou 109,- kč za jednu výměnu a je placena dobírkou.

Dárek obdržený se zbožím.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy o dodávce zboží, ke kterému obdržel od prodávajícího dárek zdarma, a celková cena dané objednávky klesne pod sumu, k níž prodávající poskytuje takový dárek, je kupující povinen s vraceným zbožím vrátit i tento dárek. V případě, kdy je dárkem zboží v uzavřeném obalu, které po vynětí z obalu z hygienických důvodů není možné vrátit (např. spodní prádlo, kukla apod.), musí být dárek vrácen v původním uzavřeném obalu, tedy nevybalený a hygienicky nezávadný. Pokud kupující dárek takto nevrátí, je povinen uhradit prodávajícímu obvyklou cenu dárku; prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na cenu dárku na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny po odstoupení – kupujícímu je tedy kupní cena vrácena v hodnotě ponížené o příslušnou částku.

 

Důležitý dokument ke stažení.


Odstoupeni-spotrebitele-od-kupni-smlouvy  (doc, 42 kB)