Reklamace

Reklamaci můžete uplatnit dvěma možnými způsoby:

 • reklamaci můžete osobně předat na naši provozovně.
 • v případě, že se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci přepravní společností, prosíme zašlete zboží na níže uvedenou adresu naší provozovny.

Motonakup.cz, Jaroslav Řezáč, Gen. Fajtla 3439/10, Přerov 75002.

Společně se zbožím pro vyřízení reklamace přibalte doklad prokazující koupi zboží (paragon, faktura) a vyplněný reklamační list (word, 34 kB).

  

Jak postupovat když…

Je přijaté zboží poškozené.

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat přepravce v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy a naší firmu.


Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Prosíme, volejte naší firmu +420 739 298 902.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace.

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě.
V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Peníze vám pošleme na účet nebo vám částku vyplatíme na naší provozovně a to nejpozději 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

Náklady spojené s dopravou zboží na reklamaci vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • s naší firmou bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte na vlastní náklady,
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

 

Popis reklamace musí obsahovat:

 • označení reklamovaného zboží
 • přesný popis závady a jak k ní došlo
 • datum nákupu zboží
 • Vaši přesnou adresu a telefonické spojení
 • zboží musí být řádně umyto a očištěno

Záruka se nevztahuje na zboží, které:

 • nemá kompletní původní dokumentaci, dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží (faktura, doklad o zaplacení, dodací list, záruční list).Objednávka není doklad o koupi.
 • není zabaleno v originálním obalu spolu s kompletním příslušenstvím
 • bylo poškozené při přepravě (nutno řešit s přepravcem)
 • bylo mechanicky poškozené (poškrábané,použité,rozbité,roztržené, prořezané, propálené)
 • bylo poškozené přírodními vlivy (voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj )
 • zboží je doručeno k reklamaci po uplynutí záruční doby
 • bylo poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
 • bylo poškozené neodborným servisním zásahem


Zboží posílejte doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky poslané na dobírku budou odmítnuty!


Reklamované zboží kupující dopraví na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené nebo nové zboží zákazníkovi zpět na své vlastní náklady.

Je dobré vědět.

Jako každý obchod, i ten náš má své obchodní podmínky, kterými se řídí.

 

Nedoručený nebo poškozený balík.

Jak postupovat v případě poškození zásilky?

VÝHRADA PŘI PŘEVZETÍ:  

V případě přebírání zásilky by měl příjemce zkontrolovat, zda je poškozen obal. Pokud je poškozen, napsat do přepravního listu řidiči, že přebírá s poškozeným obalem. Tento zápis nenahrazuje oficiální nahlášení škody. Řidiči nemají povinnost být při rozbalení zásilky a kontroly obsahu.

OHLÁŠENÍ SKRYTÉ VADY je do 7 pracovních dnů od doručení zásilky. Ohlásit to může jak odesílatel, tak příjemce přes https://reklamace.ppl.cz/

Po ohlášení škody příjemce nemůže do doby sepsání zápisu o škodě se zásilkou manipulovat, vyhodit obaly, výplně, zboží ani jej zasílat zpět. Reklamační pracovník se s příjemcem spojí, sepíší zápis o škodě, pořídí fotodokumentaci a následně se řeší reklamace mezi odesílatelem a PPL.

 Pro dořešení reklamace se ozve referent škod, který dá stanovisko k reklamaci.


Důležitý dokument ke stažení

reklamacni-list  (doc, 35 kB)